RSS

Archiwa miesięczne: Czerwiec 2015

Ojcze nasz…

 

1082Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: „Na modlitwie nie bądźcie gadatliwi jak poganie. Oni myślą, że przez wzgląd na swe wielomówstwo będą wysłuchani. Nie bądźcie podobni do nich. Albowiem wie Ojciec wasz, czego wam potrzeba, wpierw zanim Go poprosicie. Wy zatem tak się módlcie:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie: święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj; i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom; i nie dopuść, abyśmy ulegli pokusie, ale nas zbaw ode złego.
Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia, i wam przebaczy Ojciec wasz niebieski. Lecz jeśli nie przebaczycie ludziom, i Ojciec wasz nie przebaczy wam waszych przewinień” (Mt 6,7-15).

 

Św. Jan Bosko o modlitwie

„Ten, kto się modli, czyni rzecz najważniejszą ze wszystkich”.

Modlitwa jest nieodłączną towarzyszką życia chrześcijańskiego”.

Modlitwa jest pierwszym pokarmem ducha, podobnie jak chleb jest pokarmem dla ciała”.
„Ten, kto się nie modli, nie może wytrwać w cnocie. Św. Augustyn powiedział: Kto uczy się dobrze modlić, uczy się dobrze żyć”. Trzeba się modlić z nieograniczoną nadzieją, że zostanie się wysłuchanym”.

„Kiedy się modlisz, zachowaj porządek próśb: najpierw proś o dobra duchowe, odpuszczenie grzechów, światło do poznania woli Bożej, siłę do wytrwania w łasce, a następnie proś o zdrowie fizyczne, błogosławieństwo dla rodziny, oddalenie niebezpieczeństw i bezpieczeństwo w pracy…”.

„Kiedy bawicie się, w czasie rozmów, albo w innym czasie wolnym, od czasu do czasu zwróćcie swoją myśl do Boga ofiarując Mu to, co czynicie”.

Modlitwa dla kapłana jest jak woda dla ryby, powietrze dla ptaka, źródło dla jelenia”.

Modlitwa jest jak broń, którą musimy mieć zawsze w pogotowiu, aby obronić się w chwili niebezpieczeństwa”.

„Modlitwa zdobywa gwałtem serce Boga”.        Modlitwą i ofiarą przygotowuje się działanie”.

„Każdego ranka polecajcie Bogu troski dnia”.

 

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Czerwiec 18, 2015 w Codziennik