RSS

Archiwa miesięczne: Listopad 2013

Rzeczy niby oczywiste

WP_000282Słowa Ewangelii według św. Łukasza. 

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: „Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą” (Łk 21,29-33).

Wiem, że dobro, miłość, prawda, życie są znakami szczęścia dla każdego człowieka. Rzeczy i znaki niby oczywiste, jak pąki kwiatów zwiastujące wiosnę, a jednak w tym przypadku zbyt często zamiast oczekiwanej wiosny, serce człowieka jest zmrożone kłamstwem, złością i brakiem miłości. Dlaczego tak trudno jest dostrzec rzeczy oczywiste?!

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Listopad 29, 2013 w Codziennik

 

Z podniesioną głową

DSCN0718Słowa Ewangelii według św. Łukasza.

 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Skoro ujrzycie Jerozolimę otoczoną przez wojska, wtedy wiedzcie, że jej spustoszenie jest bliskie. Wtedy ci, którzy będą w Judei, niech uciekają w góry; ci, którzy są w mieście, niech z niego uchodzą, a ci po wsiach, niech do niego nie wchodzą. Będzie to bowiem czas pomsty, aby się spełniło wszystko, co jest napisane.

Biada brzemiennym i karmiącym w owe dni. Będzie bowiem wielki ucisk na ziemi i gniew na ten naród: jedni polegną od miecza, a drugich zapędzą w niewolę między wszystkie narody. A Jerozolima będzie deptana przez pogan, aż czasy pogan przeminą.
Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte.
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie” (Łk 21,20-28).
Cierpienie, śmierć, nieszczęście wzbudzają w naszych sercach lęk i strach. Jednak Ewangelia radości, perspektywa wiary  i ostatecznego przeznaczenia człowieka sprawiają, że można nabrać ducha i żyć z podniesioną głową. 
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Listopad 28, 2013 w Codziennik

 

Trudna okazja

2013-11-17 11.32.57Słowa Ewangelii według św. Łukasza. 

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Podniosą na was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić.

A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie” (Łk 21,12-19).
Nie są dla nas chrześcijan łatwe dzisiejsze słowa Jezusa. Czas dawania świadectwa nigdy bowiem nie przemija. Trudno jest innych, nawet najbliższych, przekonać do moich poglądów, do tego, w co wierzę. Dopiero świadectwo życia poparte siłą mądrości, którą otrzymujemy od Boga otwiera oczy i serca. Dlatego świat potrzebuje nas dzisiaj nie jako nauczycieli, ale jako świadków.
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Listopad 27, 2013 w Codziennik

 

Nie siła i piękno murów

WP_000476Słowa Ewangelii według św. Łukasza. 

Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus powiedział: „Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”.

Zapytali Go: „Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”
Jezus odpowiedział: „Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: «Ja jestem» oraz: «nadszedł czas». Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać; ale nie zaraz nastąpi koniec”.
Wtedy mówił do nich: „Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie” (Łk 21,5-11).
Nie siła i piękno murów, ale czystość serca i droga prawdy wiedzie do Boga.
„Czuwajcie, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie”! Niech te słowa będą nieustannie przed naszymi oczami, abyśmy kiedyś nie poczuli się winni, że dany nam czas przeleciał nam jak piasek między palcami.
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Listopad 26, 2013 w Codziennik

 

Medal za odwagę i zaufanie

20101017032Słowa Ewangelii według św. Łukasza. 

Gdy Jezus podniósł oczy, zobaczył, jak bogaci wrzucali swe ofiary do skarbony. Zobaczył też, jak uboga jakaś wdowa wrzuciła tam dwa pieniążki.

I rzekł: „Prawdziwie powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni. Wszyscy bowiem wrzucali na ofiarę z tego, co im zbywało; ta zaś z niedostatku swego wrzuciła wszystko, co miała na utrzymanie” (Łk 21,1-4).
Czy odważyłbyś się postąpić jak owa wdowa? Myślimy, że pozbawiona rozsądku, bo przecież trzeba żyć! A jednak to ona została zauważona przez Jezusa. Czy nie jest tak, że kto wiele daje, wiele otrzymuje? Chcemy otrzymywać wiele, ale czy wiele dajemy? Co ofiaruję Bogu, czy drugiemu człowiekowi? To, co mi zbywa, czy to, co mnie kosztuje? Warto przemyśleć swoją ofiarność, aby być przede wszystkim bogatym w oczach Boga.
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Listopad 25, 2013 w Codziennik

 

Odwieczne pytanie

DSCN3814Słowa Ewangelii według św. Łukasza. 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco mówili: „Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym”. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, mówiąc: „Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie”. Był także nad Nim napis w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: „To jest król żydowski”.

Jeden ze złoczyńców, których tam powieszono, urągał Mu: „Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas”. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: „Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczynił”. I dodał: „Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa”. Jezus mu odpowiedział: „Zaprawdę powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju” (Łk 23,35-43).

Przed kilku laty w Stanach Zjednoczonych przeprowadzono ankietę na temat: Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Reporterzy zaczepiali na ulicach ludzi i zadawali im pytanie: Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Jedna z reporterek podeszła do przechodzącego księdza i zapytała: Kim jest dla ciebie Jezus Chrystus? Ten jakby zaskoczony i zmieszany odpowiada: Czy nie widzi Pani, że jestem księdzem! Reporterka wcale nie zbita z tropu stwierdza: ja się nie pytam kim ty jesteś, ale kim jest dla ciebie Jezus Chrystus.

KIM JEST DLA CIEBIE JEZUS CHRYSTUS?

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Listopad 24, 2013 w Codziennik

 

Jaskinia zbójców

DSCN0843Słowa Ewangelii według św. Łukasza. 

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: „Napisane jest: «Mój dom będzie domem modlitwy», a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców”.

I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem (Łk 19,45=48).
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga? Jak ona wygląda? Czym jest wypełniona? Jak jesteśmy cenni, skoro Jezus tak bardzo się oburza na tych, którzy zmieniają przeznaczenie świątyni?! Co muszę wypędzić, aby zmieniła się z jaskini zbójców w miejsce modlitwy?
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Listopad 22, 2013 w Codziennik