RSS

Cichy Święty

826

W połowie wielkopostnej drogi Kościół daje nam za przewodnika osobę św. Józefa, który jak słyszeliśmy był człowiekiem sprawiedliwym (Mt 1,19). Kto to jest człowiek sprawiedliwy? Biblia ukazuje nam człowieka sprawiedliwego jako pobożnego, nienagannego sługę i przyjaciela Boga. Sprawiedliwym jest człowiek dobry dla ludzi. Sprawiedliwym jest człowiek wierny Bożemu prawu, który spełnia wolę Bożą. Można więc powiedzieć, że człowiek sprawiedliwy, to człowiek święty[1].

I takim czcimy Józefa, Oblubieńca Maryi, Matki Zbawiciela. On jest opiekunem Tego, który będzie panował jako król, postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo i sprawiedliwość na ziemi. Czyż opiekun Pana sprawiedliwości, mógłby nie być człowiekiem sprawiedliwym?

Czego uczy nas św. Józef na wielkopostnej drodze? Uczy nas, jak czasami krętymi drogami Bóg realizuje swoje plany. Uczy nas, że plany te często nie są zgodne z naszymi i trzeba mieć otwarte serce na działanie Ducha Świętego, aby przyjąć i zrozumieć te odwieczne plany Boże względem nas. Tak jak i nam przyjęcie Bożych planów nie przychodzi łatwo, również dla św. Józefa wydarzenie z dzisiejszej Ewangelii było niezwykłą próbą jego sprawiedliwości i wierności Bogu. Wierności, która wykraczała poza zdroworozsądkowe myślenie. Można by rzec musiał się św. Józef odnowić w swoim myśleniu! Musiał stać się nowym człowiekiem, aby mógł wypełnić zadanie jakiego zażądał od niego Bóg. Będąc człowiekiem sprawiedliwym, nie chciał narażać Maryi na zniesławienie i zamierzał oddalić ją potajemnie (Mt 1,19). I wydawałoby się po ludzku, że i tak zdobył się na wiele, że nie zrobił sensacji, nie poczuł się obrażony i zdradzony. Bóg jednak zażądał jeszcze więcej: nie bój się wziąć do siebie Maryi, swej Małżonki (Mt 1,20). I posłuszny Bożemu objawieniu wziął Ją do siebie (Mt 1,24). To posłuszeństwo Bogu zmieniło całe życie Józefa. Zrezygnował z siebie i służył Jezusowi jako ojciec, opiekun i wychowawca. Można powiedzieć, że Bóg zażądał od Józefa wielkiej ofiary[2].

Czyż nie jest to wspaniały wzór dla każdego z nas, a szczególnie dla mężczyzn? Ileż takich, czy podobnych sytuacji jest w naszym życiu, kiedy trzeba będzie zrezygnować z siebie, wypełnić to, co po ludzku wydaje się bez sensu i logiki? Czyż sytuacja w której znalazł się św. Józef miała choć pozór logicznego myślenia? Możemy sobie wyobrazić jak ciężkiej próbie poddana została męska ambicja Józefa. I chyba to jest jeden z najtrudniejszych momentów w życiu – być POKORNYM! Nie przedkładać swoich ambicji nad dobro rodziny, Ojczyzny, Kościoła. W tych trudnych i pełnych rozterki chwilach Bóg zwraca się do nas, jak wówczas do św. Józefa: Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło.

Mamy więc stawać się sprawiedliwi i święci, na wzór św. Józefa, bo tylko tacy ludzie mogą i potrafią zdobyć się na ofiarę. Żyjemy w świecie, na którym osiągnięto tak wiele. Wiemy jak wysłać ludzi w kosmos, ale nie potrafimy zapanować nad sobą. Potrafimy podziwiać świętych, ale nie potrafimy sami świętymi się stawać. A przecież to jest nasze powołanie, którym obdarzył nas Bóg Ojciec: Bądźcie świętymi, ponieważ Ja jestem święty (Kpł 11,44).

Święty to człowiek, który potrafi usłyszeć Boga i słuchać Boga. W Ewangelii nie usłyszymy ani jednego słowa, które padłoby z ust Józefa. Jego osoba proponuje nam specyficzną drogę świętości – słuchanie Boga i wypełnianie z pokorą Jego nakazów, bez zbędnych słów, nie mówiąc już o narzekaniu we wspólnotach. Czyż w dzisiejszych czasach nie jest to święty na czasie. Ile narzekania, obmowy, słów bez pokrycia, czy wręcz kłamliwych pada z ust dzisiejszych chrześcijan. Tyle słów, często niepotrzebnych, jątrzących, pozbawiających nadziei. A wydaje się, że zamiast narzekania wystarczyłoby zachować milczenie – posłyszysz słowo niech umrze z Tobą – mawiał św. Jan Bosko. Skupić się na tym co dobre i skierować myśl ku Bogu. Tak czynił św. Józef. Wówczas z pewnością usłyszymy słowa samego Boga: Nie bój się!

Bo milczenie, to nie zwykły tylko brak mówienia, który wypływa z charakteru. Prawdziwe milczenie ma głębsze podstawy. Wynika ono z zadumy nad wydarzeniami, które nas dotykają – niejednokrotnie bardzo trudne i bolesne. Dopóki nie zapewnimy sobie w ciągu dnia chociażby krótkich chwil milczenia, to nie rozwinie się w nas życie wewnętrzne, nie będziemy w stanie usłyszeć głosu Boga, który nam powie co czynić, jak to usłyszał Józef: uchodź do Egiptu… i przez to uratował życie całej Rodzinie.

Św. Józef poprowadził nas drogą u ukazał, że dla porzucenia dawnego myślenia i o odnowy potrzebna jest wiara i bezgraniczne zaufanie Bogu, potrzebna jest dyskrecja i wrażliwość, potrzebne jest męstwo w stawianiu czoła przeciwnościom, potrzebna jest wreszcie umiejętność milczenia i zasłuchania w Boże słowo oraz pokora.

Niech więc św. Józef wspomaga nas na tej wielkopostnej drodze.

 

 

[1] Por. Słownik teologii biblijnej. Red.X. Leon-Defour. Poznań 1990 s. 897-906.

[2] Por. S. Grzybek. Biblia na co dzień. Kraków 1981 s. 45-46.

Reklamy
 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Marzec 18, 2017 w Codziennik

 

Na Nowy Rok 2017

Błogosławieństwo:
„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwroci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem (Lb 6,24-26).

Droga:
Daj mi, Panie, to wiedzieć, co wiedzieć, powinienem, to kochać, co kochać należy, to chwalić, co się Tobie najwięcej podoba, to cenić, co ma wartość przed Tobą, ganić to, czym oczy Twoje się brzydzą.
Nie dopuść, abym „sądził według widzenia oczu ani według słyszenia uszu” (por. Iz 11,3), lecz spraw, abym prawdziwym sądem umiał odróżniać rzeczy widzialne od duchowych, a przede wszystkim szukał zawsze upodobania Twej woli.
(Tomasz a Kempis, O naśladowaniu Chrystusa, L 7)

Pod opieką:

WP_000576

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Styczeń 2, 2017 w Codziennik

 
Obrazek

Życzenia na Boże Narodzenie 2016

boze-narodzenie-2016

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Grudzień 19, 2016 w Codziennik

 
Obrazek

Czas przygotowania do nowicjatu

prenowicjat 5

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Czerwiec 17, 2016 w Codziennik

 

Rekolekcje dla kandydatów do Zgromadzenia Salezjańskiego

rekolekcje prenowicjuszy

PROGRAM REKOLELCJI

DLA PRENOWICJUSZY SALEZJAŃSKICH

2731 V 2016

  

27 maja 2016 – piątek

do 18.00      – zjazd uczestników

18.00                        – kolacja

19.00                        – próba śpiewu

19.15                        – Eucharystia

20.30             – wieczór integracyjny

21.30            – modlitwy wieczorne przed Najświętszym Sakramentem

                        – okazja do spowiedzi /będzie ona również przez cały czas trwania rekolekcji/

                             – słówko na dobranoc – ks. Inspektor  Roman Jachimowicz

23.00                        – cisza nocna (silentium sacrum)

28 maja 2016 – sobota  

Temat: POZNAĆ

07.00                        – wstanie

07.30                        – wprowadzenie do modlitwy Brewiarzowej i Jutrznia

08.15                        – śniadanie i spotkanie przy kawie lub herbacie

09.00                        – konferencja  wygłoszona przez ks. Inspektora  Romana Jachimowicza; następnie praca w grupach i podsumowanie pracy w gr.

11.40                        – próba śpiewu

12.45                        – Eucharystia, homilia – ks. Inspektor Andrzej Wujek

13.00                        – obiad i rekreacja

14.00            – konferencja wygłoszona przez ks. Inspektora  Andrzeja Wujka; koronka do Bożego Miłosierdzia;  praca w grupach

16.15                        – wyjście na salę gimnastyczną i mecz

18.30                        – kolacja

19.00            – wyjście na Jasną Górę – moje osobiste spotkanie z Matką

21.00                        – Apel Jasnogórski i powrót

22.30            – Kompleta i słówko na dobranoc

– cisza nocna (silentium sacrum)

29 maja 2016– niedziela

temat: KOCHAĆ

 

07.30            – wstanie

08.00            – Jutrznia

08.30                        – śniadanie

                        – spotkanie przy kawie lub herbacie

9.30               – wyjazd do Kopca

10.00            – Spotkanie z Magistrem Nowicjatu księdzem Jerzym Mikułą

11.00                        – Eucharystiaks. Jerzy Mikuła

12.00                        – obiad, Koronka do Bożego Miłosierdzia

13.30                        – mecz piłki nożnej: drużyny złożone z nowicjuszy i prenowicjuszy

15.00                        – spotkanie z nowicjuszami

16.00            – Nabożeństwo majowe w intencji powołań /przed figurką MBWW

16.30             – konferencja którą wygłosi ks. Inspektor  Dariusz Bartocha ;

                  powrót do Częstochowy

18.30                        – kolacja

19.00                        – Nieszpory

19.30            – Wyjście na Jasną Górę

21.00            – Apel Jasnogórski i powrót

22.30            – Kompleta i słówko na dobranoc

                        – cisza nocna (silentium sacrum)

 30 maja 2016 – poniedziałek

temat: NAŚLADOWAĆ

07.00                        – wstanie

07.30                        – modlitwy wspólne przed Najświętszym Sakramentem

08.00                        – śniadanie i spotkanie przy kawie lub herbacie

09.00                        – warsztaty (budowanie relacji zaufania) – ks. Mirosław Lonczak

13.00                        – obiad i rekreacja

15.00                        – Koronka do Bożego Miłosierdzia oraz  konferencja którą wygłosi ks. Inspektor Alfred Leja

                        – czas na modlitwę osobistą

17.00            – próba śpiewu

17.15            – Eucharystia  której będzie przewodniczył i konferencję wygłosi ks. Inspektor Alfred Leja

19.00                        – kolacja

19.30                        – podsumowanie

20.30            – Nabożeństwo dziękczynne – za dar powołania

23.00            – cisza nocna (silentium sacrum)

31 maja 2016– wtorek

07.00                        – wstanie

07.30                        – wyjście na Jasną Górę

08.00                        – Eucharystia  na Jasnej Górze przed obrazem  Matki Boskiej Częstochowskiej

09.00                        – śniadanie i spotkanie przy kawie lub herbacie

                        – rozjazd

organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie

 

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Maj 8, 2016 w Codziennik

 
Obrazek

Spotkanie dla kandydatów do Zgromadzenia Salezjańskiego

prenowicjat 4 drugi wariant

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Kwiecień 18, 2016 w Codziennik

 
Obrazek

Za Księdzem Bosko, czyli zostać salezjaninem

prenowicjat 3

 
Dodaj komentarz

Opublikował/a w dniu Kwiecień 2, 2016 w Codziennik